Osalejale

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 2022 filmide esitamistähtaeg on 1. detsember 2021.

Suur rõõm, et oled leidnud tee meieni ning oled huvitatud osalema viimasel Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil!

 

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on amatöörlühifilmifestival, mille eesmärk on motiveerida noori harjutama kätt filminduses. Ühtlasi on sündmuse eesmärgiks anda oma panus, et esitleda noorte teoseid laiemale publikule ning saada tagasisidet Eesti filmimaastiku tunnustatud tegijatelt.

 

Enne filmi saatmist loe palun hoolikalt läbi osalemistingimused!

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 2022 filmide esitamistähtaeg on 1. detsember 2021.

 

1. Film peab osalema Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil esimest korda.

1.1. Film võib olla osalenud varem teistel festivalidel.

2. Esitatav film peab olema omalooming ning originaalne.

3. Filmidel puuduvad teema- ning žanripiirangud.

4. Esitatava amatöörfilmi sisu peab vastama üldtuntud viisakusreeglitele.

4.1. Filmi sisu ei tohi propageerida vägivalda ega julmust ning olla pornograafiline.

5. Lühifilm ei tohi olla valminud ärilisel eesmärgil.

6. Esitatava filmi kogupikkus ei tohi ületada 20 minutit.

7. Võõrkeelsetel filmidel peavad olema eestikeelsed subtiitrid.

8. Filmi valmimise ajale ei ole seatud piiranguid.

9. Filmi autor(id) ja meeskonnaliikmed peavad filmi valmimise ajal olema vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa arvatud).

9.1. Erand kehtib näitlejate puhul.

9.2. Erand kehtib juhendajate puhul.

10. Filmid jagunevad kahte kategooriasse autori(te) vanuse või kooliastme järgi.

10.1 Kõik filmid, mille autor(id) on vanuses kuni 19 eluaastat (k.a), loetakse õpilaskategooriasse.

10.2. Kõik filmid, mille autor(id) on vanuses 20-26 eluaastat, loetakse tudengikategooriasse.

10.2.1 Kõik filmid, mille autor(id) on vanuses kuni 19 eluaastat (k.a), kuid õpivad kõrg- või ülikoolis, loetakse automaatselt tudengikategooriasse.

10.3 Kõik filmid, mille autorite seas on nii õpilasi kui ka tudengeid, loetakse automaatselt tudengikategooriasse.

11. Film tuleb esitada .mp4 või .mov formaadis interneti vahendusel (näiteks Dropboxi/Google Drive-i/WeTransferisse laadituna).

11.1. Juurde palume lisada kvaliteetse foto (nt kaader filmist) esitaja omal valikul, võimalusel ka filmi treileri või meelepärase katkendi filmist (20-30 sekundit pikk), mida saame kasutada teaser’ina.

11.1.1. Lisamaterjalide saatmata jätmisel valivad korraldajad need juhuslikult omal valikul.

12. Esitatava filmiga tuleb kaasa panna täidetud filmikaart.

12.1. Filmikaardis peavad olema välja toodud autor(id) ja meeskonnaliikmed, nende vanused, haridusasutused ja rollid.

12.2. Filmikaardis peavad olema välja toodud kõik filmis üles astuvad (pea)näitlejad ja nende tegelaskujud.

13. Filmi ja filmikaarti saatvat isikut loetakse filmi esitajaks.

13.1. Filmi esitaja peab olema filmi autor või meeskonnaliige.

13.2. Filmi esitaja võib saata ainult ühe filmi.

13.3 Kui üks ja sama isik esitab rohkem kui ühe lühifilmi, on Rakvere Gümnaasiumi filmifestivali meeskonnal õigus saata žüriile hindamiseks ainult esimene esitatud film, teisi saadetuid üle vaatamata.

14. Filmi autori(te)ks loetakse idee algatajat ja/või loovjuhti ja/või eestvedajat jne.

14.1 Kuuluvuse filmi autorite hulka määrab iga filmimeeskond ise.

14.1.1 Filmi autorite arv on vaba.

14.2 Iga autor võib filmifestivalil osaleda ühe filmiga.

14.2.1 Kui üks ja sama isik on märgitud mitme lühifilmi autoriks, on Rakvere Gümnaasiumi filmifestivali meeskonnal õigus saata žüriile hindmiseks ainult esimene esitatud film, teisi saadetuid üle vaatamata.

14.2.2. Filmi autor võib kuuluda lisaks mõne teise filmi meeskonda.

15. Meeskonnaliikmeteks loetakse kõiki filmiga seonduvaid isikuid, kes on filmi valmimise protsessis täitnud konkreetset rolli.

15.1. Filmi meeskonnaliige võib samal ajal olla filmi autor.

 

Korraldajatel on õigus:

1) teha muudatusi reglemendis;

2) pretensioonide korral film programmist eemaldada.

Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil osaledes kinnitab filmi esitaja, et on tutvunud osalemistingimustega ning järgib neid.
 
Filmikaardi leiab siit. Täidetud filmikaart koos filmilingi ja lisamaterjalidega tuleb saata meiliaadressile filmifestival@filmifestival.eu.
 
Filmifestivali filme hindab kaheastmeline žürii: eelžürii ja põhižürii. Eelžürii vaatab läbi kõik festivalile laekunud filmid, mille seast valib välja 10 parimat filmi: 5 õpilas- ja 5 tudengikategoorias. Valitud filmid linastuvad festivali finaalõhtul. Kategooriate paremikust selgitab põhižürii välja pea- ja eripreemiate laureaadid.

Korraldajad võtavad ühendust kõikide finaali pääsenud filmide esitajatega ning autor(id) kutsutakse osa võtma suurejoonelisest finaalist. Finaalis ootab osalejaid paarisajapealine publik, žüriiliikmete hinnang, rahaline auhinnafond parimatele filmidele ning mitmed eriauhinnad meie toetajatelt.

Täiendavate küsimuste korral kirjuta meie programmijuhtidele: getter@filmifestival.eu või siret@filmifestival.eu