top of page
RGFF 2019, Reti Kokk.jpg

„Ma tahaks loota, et filmifestival paistab ka väljapoole sama tore, nagu meil sees on. Et festival ka teistele päriselt midagi tähendaks.”

Lisete Reineberg
korraldaja 2017–2019, 2022

Kui Rakvere Gümnaasiumi agarad õpilased korraldasid 2004. aastal esimese filmifestivali, ei osanud nad arvatagi, et on ilmutatud midagi erakordselt mõjusat. Neil polnud aimdustki, et on ellu toodud miski, mis muudab aastate vältel kümnete verinoorte õppurite, sadade innukate filmitegijate ja tuhandete toetavate pealtvaatajate elukulgu. Mis vajutab igaühe hinge, kes festivalisse panustab, õrna, ent tuntava pitseri. Et esimesest korraldamisest õhkunud vaimustus ja entusiasm saab filmifestivalile olemuslikuks. 


Nad ei aimanud, et pärast kolme aasta möödumist esimesest festivalist sündmus naaseb ja algab traditsiooni liikumine käest kätte, üksmeelne kandumine südamest südamesse. Arvukate ustavate käte toel sirgubki miniatuurne üheõhtune õdus filmivõistlus nädalapikkuseks festivaliks, mis 2013. aastaks on kogu Eestimaa oma embusesse haaranud. Rakvere Gümnaasiumi filmifestivali hiilgav tähelend ei vaibu hetkekski ja kestab aastani 2022, mil tänunoogutuste saatel, silmad veekalkvel, ent süda rõkkamas finišeerutakse.

2004

2004

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 2004
Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 2004

„Me ei nimetanud seda esimeseks filmifestivaliks, kuna me ei mõelnud sellele, et võiks tulla teine, kolmas, neljas. Me tegime lihtsalt ühe peo teiste hulgas: et oleks äge ja et rahval oleks tegevust. Kui meeldib, siis meeldib ja kui mitte, siis teeme midagi muud.”

Toivo Murakas, peakorraldaja 2004

2004. aasta 5. veebruaril toimus esimene Rakvere Gümnaasiumi filmifestival (RGFF). Filmikonkursi idee pakkusid Rakvere Gümnaasiumi õpilasomavalitsusele (ÕOV, hiljem õpilasesindus) välja toonased koolinoored. Agarad ÕOV liikmed haarasid uudsest ideest kinni ajal, mil puudus harrastajale kättesaadav audiovisuaalset loomingut hoogustav tehnika ja multimeedia õpetamine Eesti koolides oli lapsekingades või puudus täielikult.

2008 - 2010

-

2008

2010

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 2010
Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 2009, Postimees

„Trumpäss korraldamisel oli kindlasti seesama hea, toetav ja tugev punt, kes kandis ürituse lõpuni välja.” 

Arlis Roosi, peakorraldaja 2008

Pärast kolmeaastast pausi korjas toonane õpilasomavalitsuse (ÕOV) asepresident soiku jäänud idee üles ning asus järjekorras teise filmifestivali korraldamise etteotsa. Üritus kinnitas Rakvere Gümnaasiumis kanna – ÕOVst kasvasid järjest uued eestvedajad, mis lõi viljaka pinnase katse-eksitusmeetodlikult korraldamisprintsiipide välja töötamiseks. Organisatoorne enesekindlus, korraldamisest vaimustumine ja finantsressursside suurendamine olid järeltulevaste põlvede ambitsioonikusele püsiva vundamendi valamise eelduseks. RGFF kujunes traditsiooniks.

RGFF 2017 Reti Kokk-2.jpg

-

2011

2014

RGFF 2014, Taavi-Kivisilla
RGFF 2014, Taavi-Kivisilla

„Meie eesmärk oli, et see kõik püsima jääks ja üha kasvaks, et filmifestival mitte mingil juhul välja ei sureks.”

Eva Maria Stina Peek, peakorraldaja 2012–2013

Perioodil 2011–2014 tipnes sihikindel hoovõtt murranguliste muutustega. Ühest küljest lahutati filmifestival selleks perioodiks õpilasesindusest ning teisest küljest ületati sündmusega maakonna piire. 2012. a festivali kaks peakorraldajat jäid seniolematult kolmeks aastaks filmifestivali etteotsa, mis võimaldas järkjärgulist ambitsioonide kasvu ja filmifestivali kujundamist selliseks, nagu see suuresti tänapäeval tuntud on.

2011 - 2014
2015 - 2017

-

2015

2017

RGFF 2016, Taavi Kivisilla
RGFF 2016, Taavi Kivisilla

„On oluline, et inimesed tegeleksid alati sellega, mis neid köidab ja mida nad naudivad. Filmifestival on selles osas hea näide: üritust korraldatakse siira naudinguga ja osalevad filmid, mis on sündinud puhtast rõõmust.”

Eleriin Miilman, korraldaja 2014–2019, 2022

Perioodil 2015–2017 triivis filmifestival piltlikult Eestist kaugemale. Püüdlik meediasse pürgimine ja esimene otseülekanne tagasid festivaliteabe leviku üle mere, mis omakorda kasvatas järjest filmide hulka ning tõi kaasa esimesed rahvusvahelised osalejad. Festivalil säilis küll senine aja-, koha- ning nimetruudus, ent (kunstilised) ideed sirgusid Rakvere Gümnaasiumist välja, ulatudes avakosmoseni.

RGFF 2020 Andreas Preisfreund-2.jpg

-

2018

2021

RGFF 2019, Andreas Preisfreund
RGFF 2019, Reti Kokk

„Näha, kuidas Rakvere Gümnaasiumi aulast võib selle nädala jooksul saada hoopis imeline teatri- või kinosaal lummas mind täielikult.”

Marin-Brith Põldma, korraldaja 2018–2022

Perioodiks 2018–2021 oli arusaam festivali korraldamisest klaar, mistõttu arendati festivali kunstilist sfääri, põimides eri loomevaldkondi. Ajakirjanduse erakordselt suur huvi ja toetajate raugematu poolehoid kinnitasid tõika, et filmifestival on silmapaistev ja kõrgelt hinnatud noorte korraldatud sündmus. Festival tegi oma hällist kõrvalepõikeid mere äärde ja Nõmme metsadesse, puudutades päriselus laiemat publikut.

2018 - 2021
2022

2022

RGFF22_Andreas Preisfreund.jpg
rgff 22-3 Reti Kokk.jpg

„Minul on küll tunne, et kõik, mis on aastatega kogunenud, ei kao, vaid liigub kuhugi edasi. See elab edasi, leiab endas midagi uut ning avaldub mõnel teisel kujul.” 

Robin Täpp, kunstiline juht 2017–2019, 2022

Viimane Rakvere Gümnaasiumi filmifestival tuli teisiti. Iseäralik meeskond, eripärane festivalinädal, muljetavaldav tehniline lahendus, väljapeetud galalikkus ja festivali olemuse totaalne paljastamine lummasid publikut, päädides finaalõhtul püstijalu aplodeerimisega.

RGFF_logo_valge.png

Rakvere Gümnaasiumi
filmifestivali ajalugu

RAKVERE GÜMNAASIUMI
FILMIFESTIVALI KORRALDAJA

 

MTÜ Vaba Noor

Lai 26-21, 44308 Rakvere

Registrikood: 80385095

Võta meiega ühendust:

filmifestival@filmifestival.eu

sumesuvefilm@vabanoor.eu

bottom of page