top of page
RGFF 2014, Taavi Kivisilla
RGFF 2014, Taavi Kivisilla

-

2011

2014

Filmifestivali näojoonte fikseerimine

Perioodil 2011–2014 tipnes sihikindel hoovõtt murranguliste muutustega. Ühest küljest lahutati filmifestival selleks perioodiks õpilasesindusest ning teisest küljest ületati sündmusega maakonna piire. 2012. a festivali kaks peakorraldajat jäid seniolematult kolmeks aastaks filmifestivali etteotsa, mis võimaldas järkjärgulist ambitsioonide kasvu ja filmifestivali kujundamist selliseks, nagu see suuresti tänapäeval tuntud on. 

Veebruaris toimunud 2011.–2012. aasta RGFF on ühtaegu jätk eelmisele perioodile ja hoovõtt tulevastele muutustele. Lõviosa muutustest realiseerus 2013. aasta filmifestivalil. Näiteks korraldati ümber žüriiliikmete töö: senine kohapealne hindamine asendus festivaliõhtule eelneva hindamisega. Ühtlasi kujunes festivaliõhtu finaalõhtuks – kõikide filmide linastamise asemel selekteeriti laekunud filmide hulgast finalistid. Samal aastal lisandusid finaalõhtule eelseansid jaanuaris, kus näidati Eesti kinoklassikat, et anda sõnale “festival” tema täistähendus ning innustada noori tulevasi filmitegijaid. 

Perioodi kirjeldab ka geograafiline laienemine: senini Lääne-Virumaa keskne filmifestival haaras alates 2012. aastast naabermaakonna, Ida-Virumaa ja järgmisel aastal oli juba tegemist vabariikliku festivaliga. Eesmärk oli anda rohkematele andekatele noortele hea väljund oma ideede esitlemiseks. Laienemisest tulenevalt mitmekesistus festivali publik: kooliõpilastest püsikülastajatele lisandusid huvilised väljastpoolt kooli. Samuti suurenes ka toetajate hulk, ületades perioodi lõpuks saja künnise ning paari tuhande kroonine eelarve kasvas mõne tuhande euroni. Seega hakkas Rakvere Gümnaasiumi filmifestival minetama kooliürituse staatust, jäädes siiski kooli esindusürituseks ning perioodi lõpuks tituleeritakse RGFF Eesti suurimaks noortelt noortele korraldatavaks filmifestivaliks.

Alates 2011. aastast jagati infot festivalist lisaks Virumaa Teataja artiklitele maakonna koolides ning värskelt loodud kodulehel ja Facebookis. Sel perioodil hõivati ka filmifestival.eu domeen ja ilmusid artiklid ERRi kultuuriportaalis, mis hoogustasid laienemist. Kui festival oli 2014. aastaks filmitegijatele üle Eesti tuntuks saanud, pöördus pilk sissepoole. Eesmärgiks võeti publiku elamuse rikastamine, mistõttu lisati festivalile kunstiline mõõde ehk finaalõhtul järgnes mõttetihedale filmiprogrammile meeltülendav tantsusõu.

Festivali struktuurne ümberkorraldus tingis ka filmide arvu kahekordistumise perioodi lõpuks: 2011.–2012. aasta festivalil osales vastavalt 9 ja 12 lühifilmi, 2013.–2014. aastal 24 ja 28. Perioodi eelviimaseks festivaliks uuendati osalemistingimusi: kuigi osaleda said kõik sõltumata elukohast, võis nüüdsest iga autor esitada vaid ühe omaloomingulise filmi, vanusepiirang tõsteti 26 eluaastale ning filmipikkus vähendati viieteistkümnelt minutilt kümnele minutile. Perioodi lõpus jagati esimest korda osalejad kahte kategooriasse (noorem ja vanem), mis siiski juurdus alles järgmises perioodis. Linateoseid hindavale asjatundlikule žüriile lisandus teine tasand, eelžürii, kuhu kuulusid Lääne-Virumaa kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna esindajad, kes valisid esitatud filmide seast välja finalistid. Finalistide hulgast selgitas põhižürii välja grand prix, I ja II preemia ning eripreemiate laureaadid. Festivalil hakati välja andma ettevõtete nimelisi eripreemiaid ja publiku lemmiku tiitlit.

RGFF 2013
RGFF 2012.jpg

Kuigi korraldajad kuulusid reeglina ühtlasi õpilasesindusse, polnud RGFF enam õpilasesinduse programmiline üritus. Perioodi algul korraldasid peakorraldajad festivali valdavalt kahekesi, paludes koolikaaslasi appi vajadus- ja ülesandepõhiselt. Ent üha suurenev mastaap tingis konkreetsema tööjaotuse: 2012. aastal korraldati esimene vabatahtlike värbamine festivalinädalaks ning 2013. aastal moodustasid peakorraldajad esmakordselt kindla korraldusmeeskonna. Korraldusmeeskond jagunes valdkondadeks (nt sponsorlus, meedia, žürii) ja asus tööle juba kevadest, mil algas ideede genereerimine järgmiseks festivaliks. Korralduse organiseerimisel ammutati inspiratsiooni teistest üle Eesti toimuvatest õpilasüritusest.

 

Festivali geograafiline laienemine ja sisekorra viimistlemine kinkis tulevastele korraldajatele loomevabaduse filmifestivali näo minkimiseks.

bottom of page